SADA vzdeláva učiteľov v oblasti výživových doplnkov

  • Foto: SADA
  • Dátum: 14.12.2020

Antidopingová agentúra SR (SADA) podáva pomocnú ruku učiteľom telesnej výchovy na základných a stredných školách. Keďže nesprávne a nadmerné užívanie výživových doplnkov je čoraz väčším problémom tínedžerov, SADA pripravila pre pedagogických pracovníkov online semináre.

logo SADA

Antidopingová agentúra SR sa začala zameriavať aj na osvetu laickej verejnosti. Rekreační športovci totiž na rozdiel od profesionálov nemajú vedomosti o negatívnych účinkoch zakázaných látok. Nevedomosť verejnosti bola jedným z dôvodov, prečo agentúra spustila unikátny projekt vzdelávania učiteľov základných a stredných škôl, ale takisto aj ostatných pedagogických pracovníkov.

„Dostupnosť nebezpečných látok je pre konzumenta čoraz jednoduchšia. Keďže anaboliká, stimulanciá a rôzne iné zakázané látky sú navyše lacné, experimentujú s nimi bez toho, aby si overili vplyv na zdravie.  Problémom je, že sa to posúva stále do nižších vekových kategórií,“ vysvetľuje Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR. „Veľkým problémom sú z pohľadu učiteľov aj energetické nápoje. Preto sami navrhli vzdelávacie aktivity, v rámci ktorých by žiakom vysvetlili práve užívanie energetických nápojov a vplyv na mladý organizmus. Aj to je jedným z dôvodov, prečo chceme učiteľov telesnej výchovy detailnejšie oboznámiť s týmito nástrahami a konkrétnymi potravinami, ktoré sú nebezpečné. Druhým problémom sú lieky, pretože v súčasnosti sa objavujú mnohé „fejkové“ lieky a lekárne. Trh je veľmi veľký,“ dodáva.

Online semináre pre učiteľov a pedagogických pracovníkov

Keďže počas pandémie sa na všetkých úrovniach začali viac využívať online platformy, špecialisti zo SADA využili možnosť dostať sa bližšie k učiteľom a pedagogickým pracovníkom. „Teší nás, že slovenská asociácia športu vyvinula na školách túto iniciatívu, pretože pre nás ako agentúru je problém získať kontakty na školy. Takto nás prepojili a sme im za to mimoriadne vďační. Hoci vzdelávanie laickej verejnosti je nad rámec našich povinností, záleží nám na vzdelávaní mladých ľudí, aj rekreačných športovcov,“ vysvetľuje Žaneta Csáderová.

Odborníci na antidoping aj pedagogickí pracovníci sa zhodujú v tom, že užívanie zakázaných látok bude čoraz väčším problémom. Mladí ľudia nemajú dostatočné množstvo informácií o škodlivosti látok na ľudský organizmus. Preto je dôležité, aby sa o problematike otvorene s mladými ľuďmi diskutovalo. „Na základe tohto pozitívne vnímam skutočnosť, že antidopingová agentúra spustila projekt vzdelávania pedagogických zamestnancov, resp. učiteľov TV, ktorí môžu pri získaní odborných vedomostí v danej oblasti veľmi účinne motivovať mladých ľudí k správnemu životnému štýlu a upozorňovať na nebezpečenstvo rizík užívania zakázaných látok,“ hovorí Ján Tomko z CVČ Junior v Banskej Bystrici.

Energetické nápoje menia za steroidy

Podľa odborníkov je pitie energetických nápojov problémom už v kategórii 11-ročných žiakov. 15-roční tínedžeri následne prechádzajú na užívanie steroidov. “Učím na strednej škole a približne desať rokov dozadu sme mali prváka, ktorý mal na bicepsoch strie. Na svoj vek bol neprirodzene svalovo 'vyvinutý', už na pohľad bolo jasné, že to nie je len cvičením. Raz som ho trošku podpichla, že načo sú mu tie hory svalov, keď nedostanú jeho telo na hrazdu výmykom. Viem, že ostatní chlapci tušili, ako ich získal a neobdivovali ho,” hovorí o svojich skúsenostiach z praxe Janka Gabajová zo SOŠ elektrotechnickej v Poprade – Matejovciach. “Sú, bohužiaľ, aj takí žiaci, ktorí raňajky nahrádzajú cigaretou a energetickým nápojom. Nie je ich veľa, ale paradoxne, pochádzajú zo sociálne slabších rodín. Raz som bola nútená privolať RZP, lebo žiak si dal pred vyučovaním dva energetické nápoje a dve cigarety, vzápätí klesol na podlahu pri dverách kabinetu, keď mi prišiel oznámiť, že sa necíti dobre,” dodáva stredoškolská učiteľka. 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku