S vyučovaním o EÚ pomôže učiteľom nová internetová stránka

27.07.2009

     S cieľom podporiť a skvalitniť vyučovanie o európskych témach a Európskej únii vznikla nová internetová stránka Kútik pre učiteľov. Pedagógovia si tu nájdu  široké spektrum učebných materiálov o Európe, na tvorbe ktorých sa podieľali rôzne inštitúcie EÚ a iné vládne a mimovládne subjekty.
     Tieto informácie pritom ponúka v prístupnej forme, náročnosťou i formou spracovania prispôsobené štyrom vekovým kategóriám - pre žiakov do 9 rokov, vo veku 9 - 12 rokov, 12 - 15 rokov a nad 15 rokov.
     Okrem základných informácií o EÚ sa môžu učitelia pri výučbe inšpirovať aj rôznymi mapami, plagátmi i ďalšími materiálmi týkajúcimi sa problematiky jazykov v Európe, ochrany životného prostredia, poľnohospodárskej politiky či ochrany spotrebiteľa.

Bratislava 27. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku