S. Síthová: Zmenou poradenského systému získa podporu každé jedno dieťa

  • Foto: TASR
  • Dátum: 28.07.2021

Konkrétna podpora učiteľa pri starostlivosti o deti a žiakov v triede, menej byrokracie a prehľadnosť riešení. To všetko prinesie transformácia poradenského systému, ktorú pripravuje rezort školstva. Cieľom je vytvoriť jednotný, prehľadný a dostupný systém poradní, ktoré budú poskytovať služby podľa potrieb dieťaťa, žiaka, rodiny a nie len podľa stanovenej diagnózy. Vôbec prvýkrát vzniknú štandardy odborných činností. Po rokoch budú mať zároveň inkluzívne tímy metodickú podporu a budú sa môcť oprieť o kolegov z praxe. Spolupracovať budú aj s odborníkmi z rezortov práce či zdravotníctva.

Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Od roku 2008 je na školách zavedená integrácia, to znamená, že pomáhame len deťom, ktoré boli diagnostikované. Takýto systém je však nedokonalý a v mnohých veciach nefunkčný. „Prioritou ministerstva školstva je podpora každého dieťaťa a žiaka. Do škôl chceme priniesť viac inklúzie. Čiže rovnocenný prístup ku každému žiakovi bez rozdielu,“ vysvetľuje štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

S tým súvisí aj prideľovanie asistentov do škôl. Podľa terajšieho metodického pokynu je asistent učiteľa prideľovaný len na diagnózu žiaka. „Veľa detí nám takto nastavený systém nezachytí. To musíme zmeniť. Asistent učiteľa sa bude môcť po novom venovať všetkým deťom, ktoré budú potrebovať jeho špeciálnu podporu,“ dopĺňa štátna tajomníčka. Nepôjde pri tom len o žiaka, ktorý má diagnózu, ale aj o žiaka, ktorý prechádza ťažkým obdobím či zameškal veľa učiva.

Prvýkrát v histórii vzniknú aj štandardy odborných činností, ktoré určujú rovnakú mieru kvality v každom centre na Slovensku. Ak mal žiak ťažkosti v škole, doteraz s ním rodič mohol navštíviť centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. „Prax nám ukázala, že sa často stávalo, že rodič prechádzal z jedného centra do druhého, kým žiakovi nezistili správnu diagnózu. Nový systém poradní bude jednotný, prehľadný a pre rodičov časovo aj priestorovo dostupný. Podporené budú nielen deti, žiaci a ich rodiny, ale aj samotní asistenti a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení. Ako špeciálna pedagogička vnímam, že je nevyhnutné podporiť našich kolegov v teréne, ktorí sa doteraz nemali o koho oprieť,“ uzavrela štátna tajomníčka.

Koncept novej reformy je súčasťou predkladaného školského zákona 245. Ak bude schválený, reforma bude platná od 1. januára 2023.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku