S. Síthová: Téma duševného zdravia nebola nikdy aktuálnejšia. Zriaďujeme expertnú skupinu

Venujte pozornosť duševnému zdraviu. Táto výzva nebola nikdy taká aktuálna ako práve v dobe pandémie a v období po nej. Mimoriadnu starostlivosť by sme mali venovať psychickému zdraviu učiteľov, rodičov, ako aj samotných žiakov. Aj preto pod taktovkou štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vznikla expertná skupina odborníkov na duševné zdravie.

štátna tajomníčka Svetlana Síthová

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo tento mesiac Národnú linku na podporu duševného zdravia. „Veľmi oceňujem tento krok. Je veľmi dôležité nastaviť systém podpory pre ľudí, ktorí zažívali počas pandémie krízové situácie,“ ocenila štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Adresná pomoc učiteľom, rodičom a deťom je jednou z iniciatív aj rezortu školstva. Preto vznikla expertná skupina zložená z odborníkov na duševné zdravie z praxe z každej oblasti. Jej cieľom bude priniesť systémové riešenia v oblasti psychickej podpory. Jedným z takýchto opatrení by mohli byť špeciálne rodičovské združenia a triednické hodiny, ktorých by sa zúčastňoval aj psychológ z poradenského zariadenia alebo inkluzívneho tímu školy. Poskytol by tak nielen odbornú pomoc, ale aj podporu, napríklad pri témach sociálnej izolácie či dištančného vzdelávania. „Diskutujeme o rôznych variantoch tak, aby sme pomoc čo najadresnejšie nasmerovali. Veľkou výzvou je pre nás aj zabezpečenie podpory pre učiteľov. Uplynulý školský rok bol pre nich mimoriadne náročný,“ doplnila štátna tajomníčka.

Už počas minulého školského roka vzniklo niekoľko podporných mechanizmov. Zriadená bola krízová linka pre učiteľov v rámci memoranda o spolupráci medzi Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) a internetovou poradňou pre mladých ľudí (IPčko). Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) organizovalI sériu podporných webinárov zameraných na psychickú podporu v krízovej situácii. V spolupráci s Nadáciou Markíza sa rezort školstva tiež venuje téme šikany na školách. Posilnené boli aj podporné profesie na školách. Doteraz bolo na asistentov a inkluzívne tímy vyčlenených 174,5 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Ďalších 210 miliónov eur bude vyčlenených z Plánu obnovy a odolnosti. „Čoraz viac je citeľnejšia polarizácia spoločnosti. Je veľmi dôležité pomenovať, že sme všetci na jednej lodi a so vzájomnou podporou a pomocou zvládneme náročné obdobia jednoduchšie,“ uzavrela.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky