S. SÍTHOVÁ: Rodičom a deťom utekajúcim pred vojnou pomáhajú v teréne intervenčné psychologické tímy

Jedným z okamžitých opatrení, ktoré rezort školstva zrealizoval v súvislosti so situáciou na Ukrajine, sú aj intervenčné psychologické tímy. Tých je aktuálne 62 a nachádzajú sa v každom kraji na Slovensku. Ich cieľom je poskytnúť adekvátnu starostlivosť o deti a žiakov. Pomoc však poskytujú aj rodičom týchto detí či školám, ktoré chcú žiakov z Ukrajiny vzdelávať. K dispozícii sú aj ukrajinsky hovoriaci odborníci. Poskytovať zároveň budú aj metodickú podporu pre ukrajinských učiteľov či odborných zamestnancov škôl, ktorí sa budú chcieť zamestnať na školách.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Intervenčné tímy tvoria psychológovia, špeciálni pedagógovia či odborníci, ktorí majú skúsenosti s krízovou intervenciou. K dispozícii je aktuálne 62 tímov, pričom v každom je 3 až 8 odborníkov a nachádzajú sa v každom kraji na Slovensku. „Ich úlohou je venovať sa všetkým deťom bez rozdielu, teda aj deťom, ktorých poznačila vojna, pomáhajú so socializačnými, adaptačnými aktivitami a zvládaním posttraumatického syndrómu. Venujú sa však aj ich rodičom a pedagógom,“ priblížila štátna tajomníčka pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová. Škola sa môže na nich obrátiť buď priamo, alebo prostredníctvom Regionálnych úradov školskej správy (RÚŠS) či emailovej adresy ukrajina@minedu.sk.

„Našou úlohou je pracovať v oblasti edukácie, poradenstva alebo prevencie. Tak, ako spolupracujeme v prípade krízových intervencií na školách, tak sme pripravení pomôcť aj v tejto náročnej situácii v rámci celého Slovenska. Spolupracujeme s ministerstvom školstva, RÚŠS alebo aj s komunitnými centrami Úradu práce a rodiny, sieťujeme sa aj v rámci okresov. Verím, že všetci vnímame ako našu povinnosť a zodpovednosť vytvárať v spolupráci s pedagógmi a odbornými zamestnancami škôl prijímajúce prostredie, v ktorom sa budú naše deti cítiť predovšetkým bezpečne,“ priblížila Zuzana Matejčíková Šareková, líderka intervenčných tímov v Žilinskom kraji.

Okrem toho zabezpečujú metodickú podporu pre učiteľov alebo asistentov z Ukrajiny, ktorí by chceli pôsobiť aj na slovenských školách a pomôcť tak novým žiakom prelomiť jazykovú bariéru a vyrovnať sa s novým prostredím. Zamestnať ukrajinských učiteľov či iných zamestnancov v školstve je možné vďaka „Lex Ukrajina“. Problémom doteraz bolo preukázanie bezúhonosti, po novom ho však nahradí čestné vyhlásenie doplnené odborným znaleckým posudkom psychológa.

Ďalšími krokmi z dielne rezortu školstva je aj finančný príspevok 200 eur na každého ukrajinského žiaka, ktorý sa bude vzdelávať na základných alebo na stredných školách. Preplácané budú školám aj jazykové kurzy pre týchto žiakov.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky