S. Síthová: Rezort školstva okrem schváleného akčného plánu proti šikane pripravuje aj ďalšie opatrenia

Podpora pedagogických a odborných zamestnancov v školstve v prístupe k šikane, posilnenie spolupráce s orgánmi štátnej správy, aj opatrenia v oblasti krízového manažmentu pre riaditeľov škôl. To všetko obsahuje Akčný plán riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach z dielne rezortu školstva, ktorý dnes prijala vláda.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Akčný plán riešenia šikanovania začala tvoriť štátna tajomníčka pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová hneď po svojom nástupe. Na vláde bol predložený v decembri minulého roka a na poslednom rokovaní vlády bol schválený.

„V prvom rade je potrebné odsúdiť akúkoľvek formu násilia v reálnom živote či v priestore sociálnych sietí a následne pristúpiť k riešeniu. Akčný plán riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023 začal vznikať v lete. Nie je reakciou na udalosti z posledných týždňov, ale je to reakcia na neraz tabuizovaný problém šikany na školách,“ vysvetlila Síthová.

Dokument sa zameriava na tri hlavné ciele, a to na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v školstve v prístupe k šikane, posilnenie spolupráce s orgánmi štátnej správy za účelom vzájomnej informovanosti a efektívnosti spolupráce a na vytvorenie opatrení na elimináciu budúcich rizík, vrátane nastavenia konkrétnych krokov v oblasti krízového manažmentu pre riaditeľov škôl.

Po prvýkrát sa taktiež vytvorí kontaktný bod na ministerstve školstva, ktorý bude slúžiť pre orgány štátnej správy na výmenu informácií. „Naším cieľom je, aby sa tieto incidenty neriešili izolovane, aby obete trestných činov neboli viacnásobne traumatizované,“ doplnila štátna tajomníčka.

Okrem napĺňania akčného plánu je dôležité nastaviť proces efektívnych riešení. Rezort školstva preto pracuje na aplikačnej pomôcke pre pedagógov a riaditeľov ako zvládať krízové situácie, pripravuje tiež webináre a vzdelávanie pre metodikov prevencie a učiteľov proti šikane pod záštitou VÚDPaP.

Ministerstvo tiež pokračuje v spolupráci s Nadáciou Markíza, ktorá zapracovávala do svojich aktivít tému boja proti šikane v uplynulom školskom roku. Rezort rovnako pripravuje novú smernicu o šikanovaní pre školy a školské zariadenia.

„Venovať sa budeme aj funkčnému vzdelávaniu pre riaditeľov v oblasti krízového manažmentu a riešenia šikany, aby na každej škole bolo vedenie oboznámené s tým, ako podobné incidenty riešiť. Pripravujeme tiež štandardy práce s prevenciou ako aj konkrétnymi postupmi pri riešení šikany či kyberšikany v školách,“ opísala Síthová.

„Naším zámerom nie je reagovať iba na individuálne incidenty a prípady šikany. Chceme vytvoriť systém, ktorý pripraví školy na to, ako šikane predchádzať, ako ju riešiť a ako komunikovať s jednotlivými aktérmi a hľadať pomoc. Je dôležité, aby sme v školstve dokázali šikanu riešiť, predchádzať jej a zabezpečiť tak, aby boli školy bezpečným miestom pre každého jedného žiaka,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky