S. Síthová: Finančná podpora za poplatky v ŠKD sa dotkne až 17,5-tisíc žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Pomoc pre žiakov a ich rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia a tých, ktorí sú v hmotnej núdzi. To bude reálnym prínosom kompenzácie poplatkov v školskom klube detí. Rezort školstva preto v rámci Plánu obnovy a odolnosti na tento účel vyčlenil viac než 2,6 milióna eur, čo sa môže v praxi dotknúť až 17,5 tisíc žiakov.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Jedným z riešení, ako pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, je zvýšiť objem hodín, ktorý trávia škole. To sa dá zrealizovať prostredníctvom aktivít v školských kluboch detí (ŠKD). Tie sú často zamerané na prehlbovanie a upevňovanie vedomostí. Doteraz si však niektorí rodičia nemohli dovoliť ŠKD zaplatiť. „Preto rezort školstva vyhlásil výzvu na preplatenie poplatku za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo rodiny v hmotnej núdzi a žiakov z nízkopríjmových skupín,“ priblížila zámer štátna tajomníčka ministerstva školstva pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Ministerstvo školstva preto ešte v decembri 2021 na tento účel vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti výzvu. Vyčlenených je na ňu 2,6 milióna eur a prihlásiť sa je možné do 17. januára 2022. Realizovať sa bude v druhom polroku tohto školského roka. Naplánované je aj druhé kolo výzvy, a to na školský rok 2022/2023. Kompenzácia je určená pre žiakov od prípravného ročníka zvyčajne do piateho ročníka ZŠ.

Okrem preplatenia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, ministerstvo školstva realizuje aj ďalšie výzvy. „Na upevnenie učiva máme vyhlásené výzvy na doučovanie, ktoré sú určené pre všetky deti, teda aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. A takisto sme vyhlásili výzvu na podporu pomocného vychovávateľa pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských školách,“ dodala štátna tajomníčka.

Ďalšími systémovými opatreniami, ktoré rezort školstva plánuje zaviesť na to, aby žiaci z vylúčených komunít dosahovali minimálne priemerné výsledky v medzinárodných meraniach sú: zavedenie materskej školy od roku 2025 pre deti od 5 rokov s cieľom vytvorenia právneho nároku od 3 rokov, komplexná reforma obsahu vzdelávania, ktorej cieľom je aj znížiť vplyv sociálno-ekonomického stavu rodiny, odstraňovanie dvoj- trojzmennej prevádzky škôl, eliminácia opakovania ročník, desegregácia škôl a školských zariadení.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky