S. Síthová: Dyslexia žiakov nie je hanba, cestou je viac času na úlohy či preferovanie ústneho skúšania

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 09.09.2021

Správne zvládnutie čítania a písania patrí k najnáročnejším výzvam po nástupe detí do školy. Niektorým z nich to však môže ísť pomalšie. Dôvodom môže byť dyslexia – porucha čítania. Ľudia s dyslexiou majú ťažkosti dekódovať text a pochopiť prečítané. Neznamená to však, že sú horší žiaci, len potrebujú iný prístup. Dyslexiu mali aj známi svetoví umelci, speváci, herci či vedci. Zdôraznila počas Svetového dňa dyslexie, ktorým je práve 9. september štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Deti s dyslexiou majú ťažkosti si zapamätať tvar písmena, ťažko ich spájajú do slabík a slabiky do slov. Učenie im komplikuje aj oslabená sluchová a vizuálna pamäť. Namáhavé čítanie ich rýchlejšie vyčerpá a často ho sprevádza aj horšie sústredenie.

„Žiaka s dyslexiou netreba karhať za neúspech či nútiť ho k nácviku násilím. Je potrebná trpezlivosť a pozitívny prístup, ktorý zabezpečí skvalitňovanie práce s textom, zdvihne jeho sebavedomie a podporí ho.  Už aj malý pokrok, ktorý dieťa posunie vpred treba pochváliť, pretože pozitívna reakcia povzbudí dieťa do ďalšej práce,“ priblížila štátna tajomníčka.

Základom je nájsť spôsob, aby sa žiak čítania nebál a vybudoval si k nemu pozitívny vzťah. Učitelia by mali takýmto žiakom dopriať viac času na písomné úlohy a tiež testy. Preferované je ústne preskúšanie alebo zvukové nahrávky. Používať by sa v školách tiež mali špeciálne pomôcky či didaktické hry. Veľmi dôležitá je aj spolupráca učiteľov a rodičov.

„Našou úlohou je naučiť nielen deti, ale aj učiteľov a rodičov nevnímať dyslexiu ako prekážku, ale ako výzvu a pomáhať im túto výzvu zvládnuť. Je dôležité, aby sme deťom vysvetlili, že ich ťažkosti s čítaním nie sú hanba. Intenzívne preto pracujeme na reformách, ktoré uľahčia žiakom s poruchami učenia vzdelávanie a fungovanie v kolektíve spolužiakov, ale aj v bežnom živote,“ doplnila Síthová.

Dyslexia napríklad pomohla americkému spisovateľovi Richardovi Fordovi lepšie porozumieť slovám a za jeden zo svojich románov dokonca získal Pulitzerovu cenu. „Nech je svet plný úspešných žiakov navštevujúcich školy, kde dyslexia nebude prekážkou, ale výzvou. Aj preto je súčasťou reformy poradenského systému podpora pre učiteľov vzdelávajúcich žiakov s dyslexiou,“ uzavrela Síthová.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku