S. Síthová: Duševnú pohodu na Deň pozitívneho myslenia podporujeme pomôckou pre školy

Posledné dva školské roky boli poznačené pandémiou a tiež náročnými situáciami, ktoré mnohokrát vyskúšali silu psychickej odolnosti učiteľov i žiakov. Rezort školstva preto do svojich priorít pridal aj podporu duševného zdravia. Učitelia môžu napríklad využiť anonymnú a bezplatnú linku podpory. Ministerstvo taktiež z dielne štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlany Síthovej pripravilo aplikačnú pomôcku, ktorá bude návodom, ako pomôcť žiakom pri možných duševných ťažkostiach.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Škola by mala byť bezpečným miestom, kde sa žiaci aj pedagógovia majú cítiť vypočutí a chránení. Pedagógovia môžu často poskytnúť včasnú intervenciu a detekciu v oblasti problémov duševného zdravia, poznajú spôsoby, ako sa s nimi vyrovnať a kde nájsť podporu. Rovnako túto podporu potrebujú aj samotní pedagógovia, aby dokázali byť oporou pre svojich žiakov. Zdravie zamestnancov by malo byť prioritou všetkých škôl.

Rezort školstva preto v spolupráci s odborníkmi pracujúcimi v akademickom prostredí, v teréne, v školách, poradenskom i neziskovom sektore pripravil aplikačnú pomôcku pre školy na podporu duševného zdravia. „Pomôcka je krátkym pripomenutím toho, ako postupovať v náročnejších situáciách, ako komunikovať so žiakmi tak, aby sme pôsobili preventívne voči duševným ťažkostiam žiakov. Zároveň je návodom, ako postupovať pri identifikácii možných duševných ťažkostí a následnej pomoci a podpory pri ich adaptívnom zvládnutí,“ priblížila Svetlana Síthová.

Okrem nej majú školy k dispozícii aj linku podpory pre učiteľov. Kontaktovať ju môžu všetci pedagógovia, ktorí potrebujú psychologickú pomoc a sprevádzanie v rozličných pracovných aj osobných situáciách. Linka podpory pre učiteľov ponúka anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc. Chce byť zároveň bezpečným miestom na konverzáciu a zdieľanie pocitov, ktoré pri plnení svojho pedagogického poslania učitelia zažívajú. Práve zdieľanie myšlienok a pocitov môže viesť k zníženiu stresu, upokojeniu silných emócií a poskytnutiu úľavy. Linka podpory pre učiteľov ponúka na výber dva prostriedky pomoci - telefón (0800 221 323, každý deň od 14. do 18. hod.) a e-mail linkapreucitelov@mpc-edu.sk.

„Venujme menej pozornosti toxickým veciam, javom a ľuďom. Nezabúdajme na pozitívne naladenie – zamerajme sa na pozitívne veci a podnety,“ zdôraznila v Deň pozitívneho myslenia, ktorým je práve 13. september štátna tajomníčka.

Skočiť na začiatok stránky