Navigácia

S popularizáciou športu a pohybových aktivít pomôže multimediálny projekt Možebyť.sk

     So začiatkom nového školského roka bol oficiálne spustený komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež s názvom MÔŽEBYŤ.SK. Odbornými partnermi projektu sú sekcia štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné športové centrum a Slovenská asociácia športu na školách. MÔŽEBYŤ.SK prináša to najlepšie zo sveta detského a mládežníckeho športu formou prístupnou mladej generácii.
     „S kamerou sme skoro všade tam, kde to žije. Popularizujeme mladé športové talenty, dávame priestor trénerom, učiteľom telesnej výchovy, ako aj organizátorom skvelých projektov i podujatí pre športujúce deti a mládež. Prinášame rozhovory s populárnymi športovými osobnosťami, ako aj s budúcimi športovými hviezdami z radov detí a mládeže,“ prezrádza koordinátor projektu Martin Michalica z OZ Šedý medveď.
     MÔŽEBYŤ.SK sa venuje športovému dianiu v oblasti klubového mládežníckeho športu, školských športových súťaží i rôznych projektov so zameraním na pohybové aktivity pre deti a mládež. Pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl projekt prináša aj niekoľko súťaží, ktoré sú určené jednotlivcom aj skupinám (triedam). 
     „Som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tak komplexného projektu, ktorý poskytuje bezplatnú mediálnu propagáciu pre veľké množstvo kvalitných ľudí, ktorí sa spoločne usilujú o to, aby na Slovensku vyrastala mladá generácia s pozitívnym vzťahom k pohybu a športu. V rovine komunikačnej platformy ide o unikátne riešenie problému nedostatku mediálnej propagácie v žiackych a mládežníckych klubových aj školských športových súťažiach. Spolu s našimi kolegami v Národnom športovom centre aj v Slovenskej asociácii športu na školách vítame tento užitočný a verím, že aj v krátkom čase medzi mládežou populárny projekt,“ hovorí generálna riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o šport Božena Gerhátová z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Nie každý má prirodzený talent a záujem o pohyb a šport. Veľká časť mladej generácie Slovenska patrí práve do tejto skupiny. Jedným z kľúčových cieľov projektu MÔŽEBYŤ.SK je aj čo najlepšie zmonitorovať a pochopiť myslenie detí a mladých ľudí, ktorí majú k športu a pravidelnému pohybu vyslovene negatívny vzťah a následne pomocou rôznych strategicky zvolených nástrojov ich motivovať k zmene svojho postoja k pravidelným pohybovým aktivitám vo voľnom čase.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky