S novým školským rokom pokračuje v realizácii až 164 projektov

31.08.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy Európskej únie (ASFEU) podporuje cez operačný program Vzdelávanie (OPV) už 90 základných a stredných škôl, ktoré aj v novom školskom roku budú pokračovať v uskutočňovaní svojich projektov. Na ich realizáciu bola zazmluvnená finančná čiastka vo výške viac ako 11 miliónov eur. Operačný program Výskum a vývoj (OPVaV) doteraz zazmluvnil 74 projektov vo výške takmer 190 miliónov eur, ktoré predložili prevažne vysoké školy.
            Práve projekty základných a stredných škôl a ich realizácia vďaka finančnej podpore štrukturálnych fondov EÚ zásadným spôsobom menia štruktúru vzdelávania na Slovensku. Umožňujú tak rozvíjať nové metódy a využívať nadštandardný prístup k vzdelávaniu detí a mládeže.
             Vzhľadom na kvalitu podávaných projektov je zrejmé, že tendencia čerpania štrukturálnych fondov EÚ nebude klesať a ASFEU i oba operačné programy budú naďalej podporovať výskum, vývoj a vzdelávanie na Slovensku.

Informácie o ASFEU, ako aj aktuálnych výzvach je možné nájsť na www.asfeu.sk.

Bratislava 31. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku