Rumunsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu medzi vládou SR a vládou Rumunska
(Bratislava, 3. 3. 1994; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 132/1996 Z. z.)

Dohoda medzi vládou SR a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v SR a v Rumunsku
(Bratislava, 28. 6. 1998; platí bez obmedzenia od 8. 4. 1999; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 236/1999 Z. z.)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom národného školstva Rumunska na roky 2018-2022
(Bukurešť, 11.09.2018; platí 5 rokov bez možnosti predĺženia)
english version


 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku