Rozvoj žiackej participácie považujeme za dôležitý: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Bratislavský samosprávny kraj pokračujú v spoločnej podpore žiackych školských rád v kraji.

Počas predchádzajúcich týždňov sa stretli zástupcovia žiackych školských rád takmer všetkých stredných škôl Bratislavského kraja. Mladí ľudia diskutovali o tom, ako pracovali žiacke školské rady v čase pandémie, aká by mala byť ideálna žiacka školská rada a o plánoch na ďalší školský rok.

logo IUVENTA

Séria online stretnutí nadväzovala na rozvojový program pre členov a koordinátorov žiackych školských rád, ktoré spustili Bratislavský samosprávny kraj a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ešte pred zavedením epidemických opatrení. Cieľom spoločných aktivít je systematická podpora rozvoja žiackej participácie v kraji.

“Rozvoj žiackej participácie na školách považujeme za veľmi dôležitý. Nielen pre vytváranie pozitívnej atmosféry na školách, ale aj pre budovanie demokratických hodnôt žiakov, posilňovanie aktívneho občianstva a preberanie zodpovednosti,” hovorí Jana Dúbravková z Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiacke školské rady majú zriadené všetky stredné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji. Ich členovia sa venujú najmä organizovaniu podujatí, dobrovoľníctvu, informovaniu spolužiakov o dianí na škole, podávajú návrhy pri tvorbe školského poriadku alebo riešia konflikty medzi žiakmi alebo žiakmi a pedagógmi. Žiacka školská rada ja zároveň miestom, kde získavajú jej členovia zručnosti, ktoré budú vedieť využiť aj po skončení školy.

Workshopy a vzdelávania, ktoré Bratislavský samosprávny kraj a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže realizovali pre žiacke školské rady pred zavedením epidemických opatrení boli zamerané najmä na sieťovanie ich členov, tréning organizačných, komunikačných a prezentačných zručností a súčasťou boli aj workshopy orientované na základy písania projektov.

Počas júnových online stretnutí prebehla aj diskusia o tom, čo by členovia žiackych školských rád potrebovali pre zlepšenie svojej činnosti a lepšie zapájanie ostatných študentov na školách. “Podľa vlastných slov vnímajú mladí ľudia ako slabé stránky najmä nedostatočné povedomie o práci žiackych školských rád v spoločnosti a komunikáciu,” dodáva Milan Polešenský, regionálny koordinátor IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže, „Na základe týchto a ďalších cenných podnetov pripravíme vzdelávacie aktivity na ďalší školský rok.”

Súčasťou série diskusií bol aj mini-kvíz, ktorý sa týkal participácie mladých ľudí. Víťazi kvízu si odniesli malú pozornosť od oboch inštitúcii.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich podnety, názory, podporu a zapájanie mladých ľudí do rozhodovacích procesov na našich školách.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky