Navigácia

Rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti národnostného a inkluzívneho vzdelávania

Zverejnenie vyhodnotenia predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti národnostného a inkluzívneho vzdelávania

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti národnostného a inkluzívneho vzdelávania (ďalej len dotácia“) v zmysle § 6c zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

V Prílohe č. 1 sa nachádza Štatút Komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti národnostného a inkluzívneho vzdelávania (ďalej len „komisia“), ktorý je prílohou Príkazu ministra č. 26/2020, ktorým sa zriaďuje komisia. V Prílohe č. 2 je zverejnená informácia o zložení komisie v roku 2021 a v Prílohe č. 5 je zverejnená informácia o zložení komisie v roku 2022.

V Prílohe č. 3-2020, v Prílohe č. 4-2021 a Prílohe č. 6-2022 je Vyhodnotenie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti národnostného a inkluzívneho vzdelávania.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky