Rozvoj mládežníckej politiky. To je hlavný cieľ Memoranda medzi Žilinským samosprávnym krajom a Iuventou

  • Dátum: 11.09.2020

K podpisu Memoranda o spolupráci došlo dňa 9. septembra 2020 na pôde Žilinského samosprávneho kraja. Jeho cieľom je potvrdenie spolupráce medzi samosprávnym krajom a IUVENTOU. Náplňou spolupráce je podpora rozvoja mládežníckej politiky na regionálnej úrovni v súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a aktuálnou Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež.

Generálny riaditeľ organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Peter Lenčo deklaroval záujem IUVENTY spolupodieľať sa na realizácii opatrení smerujúcich k zlepšovaniu kvality života mladých ľudí v kraji a spolupracovať na tvorbe, uskutočňovaní a vyhodnocovaní strategických dokumentov v oblasti politiky mládeže a práce s mládežou.

Zároveň Peter Lenčo uistil predsedníčku Eriku Jurinovú, že IUVENTA bude poskytovať ŽSK odborné vzdelávacie, metodické a informačné aktivity, ako aj informácie o možnostiach financovania práce s mládežou prostredníctvom dotačnej schémy MŠVVaŠ SR.

IUVENTA má svoje zastúpenie – regionálnych koordinátorov vo všetkých krajoch Slovenska, ktorí sú významnými šíriteľmi informácií dôležitých jednak pre mladých ľudí, ale aj pracovníkov s mládežou a organizácie, ktoré s mladými ľuďmi pracujú a venujú im svoj čas.

Žilinský samosprávny kraj zriadil a začiatkom tohto roka rozbehol Sekciu pre mládež pri Rozvojovej agentúre, ktorá má stmeľovať, informovať a pripravovať aktivity i strategické dokumenty venujúce sa podpore mládeže v oblasti dobrovoľníctva, osobného rozvoja či občianskej angažovanosti. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová uviedla, že tento záujem potvrdili aj uzatvorením Memoranda o spolupráci s IUVENTOU. Zároveň vyjadrila presvedčenie: „Verím, že z novej spolupráce vzídu nové a dobré veci, zaujímavé nápady ako podporiť rozvoj mládežníckej politiky vo všetkých oblastiach na regionálnej úrovni. Ako sa hovorí: mládež je naša budúcnosť. Preto jej chceme vytvoriť čo najlepšie podmienky na angažovanie sa, aby bola aktívnym a silným článkom našej spoločnosti.“Fotografie zo stretnutia si môžete prezrieť/stiahnuť tu: 
 https://www.flickr.com/photos/zilinskazupa/albums/72157715902513053 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku