Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2017

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2017 a rozpočet kapitoly podľa programov.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku