Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2011

     Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2011 a rozpočet kapitoly podľa programov.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku