Rozpis príspevku na LK na rok 2016

Na webovej stránke ministerstva bol zverejnený príspevok na LK v roku 2016 pre zriaďovateľov a jednotlivé školy. Výpočet objemu finančných prostriedkov bol urobený za základné školy, gymnázia a stredné školy na základe počtu žiakov, ktorí sa zúčastnia LK v roku 2016 (údaje z Eduzberu 2015 aktualizované na základe dodatočných požiadaviek škôl) a prijatej metodiky ministerstva. Príspevok na jedného žiaka bol stanovený na 150 €.

Formulár na zúčtovanie príspevku budú vypĺňať len školy ktoré nevyčerpajú finančné prostreidky v plnej výške.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku