Rozpis počtu žiakov pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom


V súlade s § 64 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje rozpis počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku