Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty v roku 2020


V roku 2020 sa predpokladajú rozvojové projekty v týchto oblastiach a v tejto výške:
 

Oblasť podľa § 4d zákona č. 597/2003 Z. z.

Objem finančných prostriedkov vyčlenený na rozvojový projekt v eurách

Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v nízkorozvinutých regiónoch

25 000

Enviroprojekt

50 000

Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo

53 000

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti

50 000

 

V rokoch 2021 a 2022 sa predpokladajú výdavky v rovnakej výške.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku