Navigácia

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2019

V roku 2019 sa predpokladajú dotácie v týchto oblastiach a v tejto výške:
 

oblasť podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z.

Objem finančných prostriedkov vyčlenený na poskytnutie dotácie v eurách

Podpora obnovy výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní

350 000

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách

20 000

Skočiť na začiatok stránky