Navigácia

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2018

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2018
V roku 2018 sa predpokladajú dotáciev týchto oblastiach a v tejto výške:
 
oblasť podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na poskytnutie dotácie v eurách
Podpora prevencie extrémizmu spojená s návštevou múzeí a pamätných miest holokaustu 30 000
Podpora obnovy výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní 350 000
Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov  v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách 20 000Skočiť na začiatok stránky