Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 (návrh predložený na vyjadrenie)

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie (Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia) na vyjadrenie do 12.12.2018. Následne vypracuje konečené znenie metodiky a rozpisu na rok 2019.
  •  
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku