Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2014 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2014.

 

  • Návrh metodiky rozpisu a rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2014 pre verejné vysoké školy
  • Výzva na predkladanie rozvojových projektov vysokých škôl 2014 - pracovisko so zameraním na jadrovú energetiku
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku