Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2010 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2010

 Rozpis dotácií obsahuje tieto prílohy:

- metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010

- rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu pre VVŠ na rok 2010

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku