Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2009

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2009 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2009

 Rozpis dotácií obsahuje tieto prílohy:

- metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok

   2009

- rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu pre VVŠ na rok 2009

 

  • Výzva na predkladanie rozvojových projektov vysokých škôl v roku 2009
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku