Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2021

Na základe určenej výšky finančných prostriedkov určených na úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciovaných riešiteľmi sa zverejňuje rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2021.

Projekty žiadateľov z vysokých škôl, ktoré VEGA neeviduje ako riešené projekty (nenachádzajú sa vo zverejnenom rozpise a v systéme e-VEGA sú označené ako N - nefinancované/neriešené), sa s prideleným evidenčným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť.

V prípade spoločného projektu so SAV, ak nie je financovaná časť z vysokej školy, takýto projekt MŠVVaŠ SR neeviduje ako projekt riešený v rezorte školstva. Z tohto dôvodu je potrebné tento stav upraviť aj aktualizáciou, aby riešiteľský kolektív za školskú časť nemal blokované účasti/kapacity pri snahe podať si nový projekt v nasledujúcom roku. Zástupca za rezort školstva na to upozorní vedúceho projektu zo SAV pred podávaním najbližšej aktualizácie riešiteľského kolektívu.

Pri súkromných vysokých školách sú evidované ako riešené len tie projekty VEGA, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcom rozpise (od týchto projektov sa na konci riešenia požaduje aj podanie záverečnej správy).

V prípade vedúceho projektu, ktorého predchádzajúci skončený projekt (s predloženou záverečnou správou do 31. 3. 2021) bude v nasledujúcom období hodnotený v kategórii nesplnil ciele, MŠVVaŠ SR v zmysle pravidiel VEGA zastaví poskytovanie dotácie na riešenie jeho nového projektu a vyradí ho z evidencie financovaných/riešených projektov VEGA.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky