Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2012

Na základe určenej výšky finančných prostriedkov určených na úlohy základného výskumu na verejných vysokých školách iniciovaných riešiteľmi podľa schválenej metodiky sa zverejňuje rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2012.
Projekty žiadateľov z verejných vysokých škôl, ktorým nie je pridelená dotácia, VEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty.

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2012

Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA

Predsedníctvo VEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili jednotlivé komisie VEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2012. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami VEGA, podľa ktorých oponentské posudky slúžia ako podklad na hodnotenie projektu v rámci príslušnej komisie. V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí, od celkového počtu prijatých žiadostí (výraznejší nárast oproti predchádzajúcemu roku) a od celkového objemu rozpočtových prostriedkov, ktoré budú vyčlenené na projekty VEGA v roku 2012, čo ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky