Navigácia

Rozhodnutie ministra o termínoch na predloženie dokladov (5. 6. 2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka nasledovne:

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky