Rozhodnutie ministra – materské školy, základné školy, stredné školy a školské zariadenia (k 22. 6. 2020)

Dokumenty týkajúce sa otvorenia a organizácie vzdelávania a výchovy v materských školách, základných školách, stredných školách a školských zariadeniach a návod, ako zasielať podklady pre Sociálnu poisťovňu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku