Rozhodnutie a usmernenie – zariadenia školského stravovania (29. 5. 2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. mája 2020 mení rozhodnutie č. 2020/11506:1-A2110 z 18. mája 2020 a umožňuje tým diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania s účinnosťou od 1. júna 2020.

V prílohe tohto dokumentu je aj konsolidovaná verzia rozhodnutia ministra školstva z 18. mája 2020 a usmernenie ministerstva školstva pre zariadenia školského stravovania. Obe sú účinné od 1. júna 2020.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky