Navigácia

Rozhodnutia a usmernenie - prijímacie konanie na osemročné vzdelávanie, jazykové skúšky, ukončovanie výchovy a vzdelávania, skúšky odbornej spôsobilosti a komisionálne skúšky

Organizácia a podmienky konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania na stredných školách; a štátnych jazykových skúšok na jazykových školách zaradených do siete škôl a školských zariadení SR v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky