Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

     Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platí prísny zákaz návštev v administratívnych priestoroch MŠVVaŠ SR od 12. marca 2020 do odvolania. Platí to aj pre podateľňu, podania je však možné realizovať elektronicky.
     
Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov. 
     Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Informácia v maďarskom jazyku - Információ magyarul

 • Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl (24. 2. 2021)
 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 2. 2021
 • Usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 (23.2.2021)
 • Usmernenie k organizácii distribúcie pohotovostných zásob poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, stredné školy vrátane špeciálnych škôl (9. 2. 2021)
 • Usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ s účinnosťou od 8. 2. 2021
 • Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021
 • Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021
 • Rozhodnutie ministra z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021
 • Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021
 • Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020
 • Usmernenie k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia (11. 12. 2020)
 • Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu v školskom roku 2020/2021 (9. 12. 2020)
 • Rozhodnutie ministra zo 4. 12. 2020 s účinnosťou od 7. 12. 2020
 • Rozhodnutie ministra z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020
 • Vyplácanie štipendia v prvom polroku školského roka 2020/2021
 • Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (aktualizované 8. 11. 2020)
 • Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (1. 11. 2020)
 • Rozhodnutie ministra 2. 11. 2020
 • Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ (27. 10. 2020) - platné do 1. 11. 2020
 • Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni (aktualizované 27. 10. 2020)
 • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (23. 10. 2020)
 • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12. 10. 2020)
 • Usmernenie k zúčtovaniu príspevku na ŠvP september-december 2020 (01. 10. 2020)
 • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19
 • Usmernenie k postupu stredných škôl pri realizácií praktického vyučovania počas pandémie (29. 9. 2020)
 • Oznam – rúška na školách (aktualizované k 29.9.2020)
 • Rozhodnutie ministra - semafor ( 31. 8. 2020)
 • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl – doplnenie
 • Dodatok č. 7 k ŠVP pre základné školy
 • Usmernenie pre praktické školy a ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením k vysvedčeniam pre školský rok 2019/2020 (23. 6. 2020)
 • « 1 2 3 4 »
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku