Navigácia

Rómske ženy navštívili ministerstvo školstva

      Rómske ženy z obcí Hlinné a Jastrabie (okr. Vranov n/Topľou) prijal včera na pôde ministerstva školstva štátny tajomník rezortu Peter Krajňák. Do Bratislavy prišli v sprievode aktivistky Renáty Ocilkovej a na stretnutí sa zúčastnili aj riaditeľka odboru špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania Zuzana Kadlečíková a riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Mária Prékop.
     Počas rokovania sa obe strany vzájomne informovali o skúsenostiach s fungovaním rómskych komunít vo vzťahu k plneniu povinnej školskej dochádzky a diskutovali o motivácii detí k účasti na vyučovaní. Rómske ženy takisto hovorili o pozitívnom prínose pôsobenia v spoločenstvách gréckokatolíckej a apoštolskej cirkvi, ktoré zlepšuje zapájanie Rómov do miestnych komunít.
     Stretnutie bolo ukončené spevom a myšlienkou jednej zo žien: „Len Boh môže zmeniť zmýšľanie Rómov.“ Na prijatí bola prítomná aj Lucia Kažimírová z programu Teach for Slovakia, ktorá v súčasnosti stážuje na sekretariáte štátneho tajomníka.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky