Rokovať budú členovia Rady vlády pre odborné vzdelávanie

29.03.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zajtra 30. marca 2010 zúčastní na zasadnutí Rady vlády pre odborné vzdelávanie.
    
Do programu rokovania sú zaradené - plán potrieb trhu práce  v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVaP), regionálna stratégia OVaP, informácia o zriadení Fondu odborného vzdelávania a prípravy, návrh na zavedenie nových študijných odborov a ďalšie témy.
     Po skončení zasadnutia (cca 12.30 - 13.00 hod.) sa uskutoční brífing.

Miesto a čas: Ekoiuventa, Búdková cesta 2, Bratislava, 11.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku