Rokovanie predstaviteľov Agentúry na podporu výskumu a vývoja

09.11.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes zúčastní na zasadnutí nového Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Desiati noví členovia v októbri doplnili 13-členné predsedníctvo na základe rozhodnutia vlády.
    
Na dnešnom stretnutí sa zástupcovia spoločenských, technických, prírodných vied a ďalších oblastí oboznámia so súčasnou agendou APVV a zvolia si svojho predsedu a podpredsedu.

Miesto a čas: MŠ SR, Stromová 1, Bratislava, zasadačka 4. posch., 14.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku