Rokovania o najnovších trendoch v oblasti informačno-komunikačných technológií

01.04.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívil v utorok 31. marca 2009 na pracovnej ceste v USA Microsoft Corporation, EBC v Redmonde. V centrále spoločnosti rokoval s generálnym riaditeľom Alanom Yaetsom a viceprezidentom pre oblasť vzdelávania Michaelom Goldonom.  
     Témou rokovania bola vízia a stratégia v oblasti vzdelávania a úloha informačno-komunikačnej  technológie vo všetkých stupňoch školského vzdelávania. Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj predstavil projekty zamerané v školstve na prípravu učiteľov IKT, prepojenie škôl cez spoločný intranet ako aj vybavenia škôl počítačovou technológiou. S generálnym riaditeľom spoločnosti Alanom Yatesom diskutovali o procese informatizácie a možnostiach aplikácie najnovších vývojových trendov. V rámci pracovného stretnutia boli prediskutované otázky týkajúce sa výskumno-vývojových trendov informačno-komunikačných technológií. 

Seattle, USA 31. marec 2009 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku