Rok 2020: Podpora flexibilných ciest vzdelávania a zvyšovanie profesijného rozvoja učiteľov s dôrazom na prierezové kompetencie a tzv. mäkké zručnosti. Analýza osobnostných charakteristík pedagogických zamestnancov SR v spolupráci ... - podrobnosti

Rok 2020: Podpora flexibilných ciest vzdelávania a zvyšovanie profesijného rozvoja učiteľov s dôrazom na prierezové kompetencie a tzv. mäkké zručnosti. Analýza osobnostných charakteristík pedagogických zamestnancov SR v spolupráci s expertmi OECD

...
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku