Navigácia

Rodičia zapísali do základných škôl takmer 61-tisíc detí

     Celkovo 60 980 detí priviedli tento rok rodičia k zápisu do prvého ročníka základnej školy, pričom 28 618 z nich bolo dievčat a 32 362 chlapcov. Začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky bol odložený spolu 5 033 deťom, ďalších 3 259 budúcich školákov zaradia do nultého ročníka ZŠ.
     Najviac detí prišlo k zápisu v Prešovskom (9 880) a Košickom kraji (8 829), najmenej v Trnavskom (5 971) a Trenčianskom kraji (5 992 detí). Najvyšší počet detí prišiel k zápisu v okrese Prešov (2 071), najmenej ich naopak rodičia k zápisu priviedli v okrese Medzilaborce (84).
     Na základe týchto údajov by základné školy mali v septembri 2015 otvoriť v prvom ročníku 2 852 samostatných a 578 spojených tried. Materskú školu navštevovalo 91,9 %  budúcich prvákov.
     Prevažná väčšina detí bola zapísaná do škôl a tried s vyučovacím jazykom (VJ) slovenským - 93,62 %  a s VJ maďarským - 6,12 %. Školy a triedy s VJ ukrajinským zaevidovali pri zápisoch 32 detí.
     Rodičia mohli budúcich prvákov zapisovať v termíne od 15. januára do 15. februára 2015. Od budúceho roka by sa však termín zápisov mal posunúť až na apríl, čo by vytvorilo pre deti väčší priestor na dosiahnutie školskej zrelosti.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky