Rodičia chcú zmeny vo vzdelávaní

  • Dátum: 22.04.2020
     Prerušenie vyučovania v školách si vyžiadalo viacero významných zmien vo výučbe i pri hodnotení žiakov. Ako tieto zmeny hodnotia rodičia? Čo hovoria na úpravu systému hodnotenia? Aj na tieto otázky sa sústredil prieskum medzi rodičmi základných škôl, ktorý v polovici apríla realizovala agentúra Focus pre Komenského inštitút na vzorke 505 respondentov z celého Slovenska. Otázky prieskumu reflektovali aktuálne zmeny v hodnotení žiakov, pri opakovaní ročníka a v obsahu vzdelávania, ktoré začiatkom apríla predstavilo ministerstvo školstva a Štátny pedagogický ústav.
      "Reprezentatívny prieskum ukazuje, že rodičia vítajú navrhované zmeny vo vzdelávaní a to nielen v čase trvania pandémie spôsobenej vírusom COVID-19, ale aj po nej," hovorí riaditeľ agentúry FOCUS Martin Slosiarik. 
     Väčšina rodičov, celkovo až 84 %, víta možnosť hodnotenia žiakov na konci školského roka aj slovne. Viac ako pätina rodičov by preferovala pre aktuálny školský rok výlučne slovné hodnotenie bez známok (23 %) a viac ako polovica rodičov by si priala kombináciu známok a slovného hodnotenia (61 %). Po skončení krízovej situácie by slovné hodnotenie na vysvedčení v ZŠ v nejakej podobe uvítali takmer dve tretiny rodičov (63%).
    "Slovné hodnotenie sme v čase prerušeného vyučovania v školách zaviedli najmä z dôvodu zabezpečenia spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka, keďže podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie majú v tejto situácií veľmi rozmanité. Vzhľadom na jeho viaceré výhody, spočívajúce najmä v poskytnutí konštruktívnej spätnej väzby a v podpore motivácie žiaka, by sme radi ponechali slovné hodnotenie ako jednu z možností pre učiteľov všetkých ročníkov základných škôl aj v budúcnosti,“ hovorí Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu. Čo sa týka usmernenia, že žiadny žiak nemôže opakovať ročník, svoj súhlas s ním vyjadrilo až 70 % rodičov.
     Výrazne pozitívne hodnotili rodičia aj navrhnuté zmeny v obsahu vzdelávania, v rámci ktorých boli vybrané z učiva len prioritné oblasti. Súhlasili s tým takmer takmer tri štvrtiny (72 %) rodičov, pričom 67 % z nich by súhlasilo so zmenami v obsahu aj po skončení koronakrízy.
     "Dôraz na memorovanie faktov bol aj v minulosti problematický. V dnešnej informačnej dobe to platí obzvlášť. Potrebujeme skôr mladých ľudí učiť, ako si vyberať z množstva ľahko dostupných informácií a posilňovať u nich životné zručnosti, akými sú kritické myslenie, tímová spolupráca, kreativita či vnútorná motivácia učiť sa niečo nové. Aby učitelia mali čas tieto zručnosti u žiakov rozvíjať, potrebujeme ubrať z predpísaného obsahu učiva,” uviedla Tina Gažovičová z Komenského inštitútu.
     O nevyhnutnosti zmien vo vzdelávaní sa na Slovensku dlhodobo diskutuje, ale mnohé inovatívne riešenia, ktoré by ich podporili, ostali často len na úrovni návrhov. "Nemalá časť praktických zmien sa deje vďaka nadšeným učiteľom, občianskym iniciatívam a rôznym programom. Zmena zdola je nevyhnutná, ale má svoje obmedzenia. Práve teraz máme príležitosť, aby tieto snahy boli podporené aj zásadnejšími zmenami pravidiel zo strany štátnych inštitúcií,” uzatvára Radoslav Plánička z Komenského inštitútu. Prieskum podľa neho ukázal, že rodičia sú otvorení reforme školstva a že sú ďalšou dôležitou skupinou, ktorá potrebné zmeny očakáva.

     Komenského inštitút dlhodobo vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov Slovenska - riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov. Poukazuje na výzvy, ktorým čelí slovenské školstvo a prostredníctvom príkladov realizovaných priamo pedagógmi ukazuje možné cesty ich postupného prekonania. V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako je možné školstvo postupne reformovať zdola.

     V roku 2017 bol Komenského inštitút zaradený nadáciou Varkey Foundation medzi 4 najinšpiratívnejšie vzdelávacie programy sveta. Komenského inštitút realizuje aj Ocenenie Učiteľ Slovenska ako súčasť medzinárodnej iniciatívy Global Teacher Prize, ktorá vznikla aj preto, aby sa zvýšila povedomie o dôležitosti profesie pedagógov.

     Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Viac informácií o aktivitách nájdete na www.zivica.sk
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku