Navigácia

Rodičia aj deti sa môžu inšpirovať, ako tráviť letné prázdniny

     Takmer 300 letných táborov, súťaží a ďalších podujatí nájdete v publikácii „Kam počas letných prázdnin?“, ktorú ako pomoc rodičom aj v tomto roku vydalo Centrum vedecko-technických informácií SR.
     V publikácii nájdu rodičia základné informácie o letných, detských či prímestských  táboroch a ďalších aktivitách, ktoré na toto leto pripravili centrá voľného času a občianske združenia po celom Slovensku. Zoznam je štruktúrovaný podľa krajov a okresov a nachádzajú sa tam aj pobyty organizované v zahraničí.
     Publikácia obsahuje aj termíny konzultačných hodín centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
 
    
Publikácia je dostupná na webovej stránke www.cvtisr.sk alebo na adrese: www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Mladez/kam_pocas/2015/KamPocasLetnychPrazdnin_2015.pdf

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky