Rodič v systéme duálneho vzdelávania

Manuál – ako pripraviť svoje dieťa na duálne vzdelávanie od 1. 9. 2020

P. č.

Úloha

Vykoná

Termín

1.

Konzultácia rodičov s výchovnými poradcami a vedením základnej školy o možnostiach dieťaťa študovať v technických odboroch vzdelávania

rodič

september

2.

Navštíviť webové sídlo príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie a oboznámiť sa s ponukou odborov vzdelávania a „certifikovaných“ pracovísk praktického vyučovania zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania

rodič / žiak

október

3.

Výber príslušného odboru vzdelávania

rodič / žiak

október - november

4.

Nábor do systému duálneho vzdelávania a vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania

zamestnávateľ,

škola

rodič / žiak

január - marec

4.1

Osloviť príslušnú strednú odbornú školu o poskytnutie informácie, či má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi

rodič

január

4.2

Po odporúčaní zo strany SOŠ následné konzultácie s vybraným zamestnávateľom, oboznámenie sa s prostredím a podmienkami vo firme

rodič / žiak

február

4.3

Po prejavení súhlasu rodičov a žiakov a úspešnom pohovore so zamestnávateľom, vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania

zamestnávateľ

marec

4.4

Priloženie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania príslušnej SOŠ

rodič

do 10. 4. 2020

5.

Podanie prihlášky na strednú odbornú školu

rodič / žiak

do 20. 2. 2020 talentové

do 10. 4. 2020 ostatné

6.

Prijímacie konanie

žiak

15. 3 – 30. 4. 2020 talentové.

11. a 14. 5. 2020 ostatné.

16. 6. 2020 na nenaplnené miesta.

7.

Reakcia na výzvu zamestnávateľa na plnoletého žiaka, alebo neplnoletého žiaka a jeho zákonného zástupcu na uzatvorenie učebnej zmluvy

rodič / žiak

06. – 09. 2020

8.

Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom/zákonným zástupcom

rodič / žiak

do 15. 9. 2020

9.

Nástup žiaka do systému duálneho vzdelávania

žiak

2. 9. 2020

 

Skočiť na začiatok stránky