Navigácia

Róbert Zsembera: Vysoká škola výtvarných umení je unikát. Rezort školstva jej pomôže pri zatraktívnení priestorov

Centrum slovenského výtvarného umenia či miesto, kde sa rodí budúcnosť. Aj takéto prívlastky odzneli počas návštevy delegácie rezortu školstva na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Predstavitelia vysokej školy v súčasnosti pracujú na viacerých projektoch, ktoré by mali školu posunúť ešte viac k európskym štandardom. Jedným takým je aj projekt obnovy existujúcej budovy a projekt vybudovania technologického pavilónu s unikátnymi pracoviskami a internátu s jedálňou. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže tento zámer vysokej školy podporuje.

štátny tajomník MŠVVaM SR Róbert Zsembera

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave patrí medzi najväčšie a najstaršie slovenské inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelanie s umeleckým zameraním v rozmanitých študijných programoch. Počas viac ako siedmich desaťročí si postupne vybudovala silné postavenie medzi umeleckými školami v stredoeurópskom regióne, pričom si kontinuálne upevňuje svoju pozíciu v rámci krajín Európskej únie.

„Predstavitelia vysokej školy majú nielen smelé ambície, ale aj jasné plány, ako ešte viac pozdvihnúť kvalitu študijného či výučbového prostredia. Počas obhliadky priestorov vysokej školy som opäť raz cítil hrdosť na našich pedagógov a študentov, s ktorou sa stretávam aj na iných slovenských vysokých školách. Som rád, že som počas návštevy mohol pani rektorke a jej kolegom oznámiť, že rezort školstva sa bude finančne podieľať na vypracovaní projektovej dokumentácie, ktorá pomôže urobiť Vysokej školy výtvarných umení pomyselný prvý krok pre zatraktívnenie jej priestorov na Drotárskej ulici,“ uviedol Róbert Zsembera. Štátny tajomník zároveň dodal, že vysoká škola úspešne získala inštitucionálnu akreditáciu.

„Išlo o prvú oficiálnu návštevu zástupcov ministerstva školstva na akademickej pôde VŠVU, ktorú si za tie roky pamätám. Myslím si, že je to veľmi dobrý začiatok. Rozprávať sa o problémoch, ale aj úspechoch našej školy v kruhu našich partnerov, kolegov a študentov je vždy výnimočná situácia. Som presvedčená o tom, že toto je cesta, ako sa buduje dôvera medzi školou a ministerstvom, ako sa podporuje a dvíha vysoké školstvo na Slovensku,“ dodala Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky