Navigácia

Róbert Zsembera: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je dobrým príkladom v prepájaní vedeckého poznania a tvorivej činnosti

Svedčí o tom aj nedávno vybudované Kreatívne centrum Skladová, ktoré je súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie. Centrum ponúka pre študentky a študentov nové laboratóriá, game hub či múzeum herných konzol. Vysoká škola sa tak môže pýšiť novým priestorom pre talenty z herného či audiovizuálneho priemyslu. Novými špecializovanými laboratóriami a prístrojmi sa môže pochváliť taktiež Fakulta prírodných vied UCM, kde univerzita investovala počas COVID-u do najväčšej infraštruktúrnej zmeny, a to vďaka vysokému projektovému čerpaniu z fondov EÚ.

Róbert Zsembera štátny tajomník

Univerzita je aj dôležitým aktérom regionálneho rozvoja. Patrí medzi významných zamestnávateľov v krajskom meste. Spolupracuje s inštitúciami verejnej správy a podieľa sa na mnohých aktivitách a podujatiach v regióne. Na vysokej škole študuje viac ako 5-tisíc študentiek a študentov v 146 študijných programoch v 3 stupňoch štúdia.  

„Univerzita sv. Cyrila a Metoda počas svojej viac ako 25-ročnej histórie vychovala okolo 28-tisíc absolventov. To, že na vysokej škole držia krok s dobou, svedčí okrem iného snaha vedenia univerzity neustále zlepšovať prostredie pre svojich študentov a študentky. Nemenej dôležitým je pre vysokú školu kontakt s medzinárodným prostredím,“ povedal Róbert Zsembera, ktorý vyzdvihol práve medzinárodné aktivity univerzity. Zástupcovia školy budú vďaka úspešnej žiadosti súčasťou medzinárodného veľtrhu v austrálskom Perthe, kde začiatkom marca odlietajú predstavitelia vyše desiatky slovenských univerzít, ktorí budú súčasťou delegácie ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže.

„Snahou našej univerzity je dostať sa v strednodobom horizonte medzi najlepších päť univerzít na Slovensku s medzinárodným presahom aktivít. Tomu prispôsobujeme naše strategické plánovanie a kroky. Už dávno nie sme len regionálna univerzita, ale patríme medzi špičkové vedecko-pedagogické pracoviská s úspešnými absolventmi v širokom spoločenskom uplatnení,“ dodala rektorka UCM v Trnave profesorka Katarína Slobodová Nováková.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Trnavská univerzita sa môžu pochváliť aj snahou o vytvorenie spoločného konzorcia. Obidve trnavské univerzity sa zapojili do výzvy rezortu školstva na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Ambíciou oboch univerzít je budovanie spoločného vedeckého a kreatívneho parku a spoločných vedeckých tímov, ako aj vytváranie nových spoločných študijných programov a spoločných študentských médií.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky