Navigácia

Róbert Zsembera: Univerzita J. Selyeho má nezastupiteľnú úlohu v procese vysokoškolského vzdelávania maďarskej komunity na Slovensku

Robotické centrum, atraktívne výučbové prostredie, ale aj dobrá spolupráca s univerzitami po celom svete. Univerzita J. Selyeho, ktorá tento rok oslavuje 20. výročie od svojho založenia, má nezastupiteľnú úlohu v procese vysokoškolského vzdelávania maďarskej komunity na Slovensku. Rezort školstva poskytne vysokej škole finančné prostriedky na obnovu Fakulty ekonómie a informatiky, ale aj na rekonštrukciu univerzitného športového centra.

štátny tajomník MŠVVaM SR Róbert Zsembera

Na modernizáciu Fakulty ekonómie a informatiky pôjde z rozpočtu ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže vyše 713-tisíc eur. Ďalších 100-tisíc eur poskytne rezort na rekonštrukciu univerzitného športového centra.

Univerzita J. Selyeho so sídlom v Komárne je verejná vysoká škola univerzitného typu. Vyučuje v maďarčine, čím je jedinou vysokou školou na Slovensku, ktorá vzdeláva v národnostnom jazyku. Na univerzite študujú mladí ľudia najmä z okresov Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, ale aj študentky a študenti z okolia mesta Kráľovský Chlmec. 

„Vysoko oceňujem prístup vedenia univerzity, ktoré sa neustále snaží vylepšovať podmienky štúdia na tamojšej vysokej škole. Svedčí o tom úroveň internacionalizácie, ale aj úvahy nad novými študijnými programami, prostredníctvom ktorých by chceli zabrániť odchodu študentov do zahraničia,“ uviedol štátny tajomník Róbert Zsembera. Dodal, že vysoká škola ponúka bohaté príležitostí pre všetkých študentov, no najmä pre tých z oblastí južného Slovenska.

„Chcel by som sa aj touto cestou poďakovať vláde SR, ale aj vedúcim predstaviteľom Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, za podporu našej vzdelávacej inštitúcie, ktorá je jedinečná svojho druhu na Slovensku. Vynasnažíme sa všetky tieto finančné prostriedky využiť na skvalitnenie vzdelávacieho prostredia a tým aj na celkové skvalitnenie štúdia našich študentov. Dúfam, že aj prostredníctvom takto vynovených priestorov a ponukou kvalitných študijných programov dokážeme osloviť čo najväčší počet maturantov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku,“ povedal rektor Univerzity J. Selyeho Juhász György.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky