Navigácia

Róbert Zsembera: Trnavská univerzita v Trnave si uvedomuje dôležitosť duševného zdravia. Ako jedna z prvých zriadila na škole psychologickú ambulanciu

Ponuka kvalitných študijných programov, učenie orientované na študenta či inklúzia a podpora študentov so špecifickými potrebami. Tým sa môže pochváliť univerzita s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635. Ako jedna z prvých vysokých škôl na Slovensku zriadila psychologickú ambulanciu pre študentky a študentov.

štátny tajomník MŠVVaM SR Róbert Zsembera na Trnavskej univerzite v Trnave

Súčasťou starostlivosti o duševné zdravie študentov a zamestnancov školy sú aj pravidelné prednášky so psychológmi, o ktoré je podľa slov vedenia veľký záujem. Univerzita, ktorá má vyše 5,5-tisíc študentov a 141 akreditovaných študijných programov, ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie.

„Orientácia na študenta je pre Trnavskú univerzitu dôležitou súčasťou jej fungovania. Svedčí o tom aj jej Študentská rada, ktorá je hodnotená ako jedna z najlepších, ale i vytvorenie 20 študentských klubov, v ktorých môžu študenti tráviť svoj voľný čas,“ uviedol štátny tajomník rezortu školstva. „To, že o univerzite je počuť vo svete svedčí aj fakt, že študentky a študenti Právnickej fakulty TRUNI porazili študentov z Harvardu aj Yalu, keď získali 8. miesto v najväčšom simulovanom súdnom spore na svete JESSUP Moot Court Competition vo Washingtone, D.C.“ Róbert Zsembera zároveň vyzdvihol, že Pedagogická fakulta TRUNI má ako jediná na Slovensku študijný program, ktorý sa odborne zameriava na tlmočníctvo a prekladateľstvo slovenského posunkového jazyka.

„História Trnavskej univerzity siaha do roku 1635. To neznamená len hrdosť patriť medzi najstarobylejšie vysokoškolské inštitúcie na Slovensku, ale predovšetkým stáročné akademické tradície, ktoré neustále prehlbujeme a rozvíjame. Mať korene v roku 1635 znamená aj to, že sme veľa zažili a máme dostatok skúseností zvládnuť aj náročné výzvy v náročnej konkurencii opäť s úspechom,“ poznamenal profesor Miloš Lichner, ktorý je poverený výkonom funkcie rektora.

Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa môžu pochváliť aj snahou o vytvorenie spoločného konzorcia. Obidve trnavské univerzity sa zapojili do výzvy ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Ambíciou oboch univerzít je budovanie spoločného vedeckého a kreatívneho parku a spoločných vedeckých tímov, ako aj vytváranie nových spoločných študijných programov a spoločných študentských médií.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky