Navigácia

Róbert Zsembera: Technická univerzita v Košiciach sa vďaka medzinárodným spoluprácam a budovaní modernej infraštruktúry môže radiť medzi svetové univerzity

Dôkazom toho je aj vyše sto medzinárodných partnerských zmlúv s inštitúciami z viac ako tridsiatich krajín sveta. V roku 2023 študovalo na tamojšej univerzite 4659 študentiek a študentov zo zahraničia. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poskytlo univerzite od začiatku roka 2024 finančné prostriedky vo výške viac ako 41 miliónov eur.

Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore.

Univerzita bola úspešná vo viacerých výzvach rezortu školstva, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. V jednej z výziev sa univerzita zaviazala posúdiť úroveň aktivít internacionalizácie s identifikáciou silných a slabých stránok inštitúcie. Následne na to musí vysoká škola vypracovať akčný plán rozvoja internacionalizácie, ktorý budú schvaľovať svetoví experti. Technická univerzita v Košiciach bola úspešná aj vo výzve, vďaka ktorej sa môže až do roku 2026 zúčastňovať tých najväčších medzinárodných veľtrhov pre vzdelávanie.

„Aktivity technickej univerzity sú nasledovaniahodné. Tá sa snaží v každom jednom smere zvýšiť svoju kvalitu. Tieto aktivity súčasného vedenia univerzity sa postupne začínajú pretavovať do výsledkov tamojšej školy. Som hrdý, že máme takúto kvalitnú technickú univerzitu vo východnej časti našej krajiny,“ uviedol štátny tajomník Róbert Zsembera. Dodal, že je významnou súčasťou siete technických univerzít naprieč Slovenskom.

Technická univerzita v Košiciach patrí taktiež medzi zakladajúcich partnerov Európskej univerzity Ulysseus, ktorá chce do roku 2030 vytvoriť excelentnú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na človeka a podnikanie pre občanov budúcnosti. Ulysseus je jednou z 50 európskych aliancií „superuniverzít“, ktoré vybrala Európska komisia ako univerzity budúcnosti.

„Sme hrdí na našu medzinárodnú spoluprácu a modernú infraštruktúru, ktorá nám umožňuje radiť sa medzi popredné univerzity. Naša univerzita je lídrom vo vzdelávaní a výskume nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Úspechy v medzinárodných výzvach a spolupráca s Európskou univerzitou Ulysseus potvrdzujú našu odhodlanosť byť excelentnou a atraktívnou inštitúciou pre študentov z celého sveta,“ uviedol rektor Technickej univerzity v Košiciach Peter Mésároš.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky