Navigácia

Róbert Zsembera: Prepojenie technickej výučby na Žilinskej univerzite v Žiline a praxe je ukážkové

Unikátny moderný kampus vybavený špičkovou technikou aj oddychovými zónami, atraktívne študijné programy, ubytovanie v moderných internátoch či špičkové vedecké laboratóriá. To je len zlomok toho, čo ponúka Žilinská univerzita v Žiline pre svoje študentky a študentov. Škola sa môže pochváliť aj svetovým unikátom – zeleným predným brzdovým svetlom, ktorého vynálezca Ľubomír Marjak spolupracuje s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov tamojšej univerzity.

štátny tajomník Róbert Zsembera

Žilinská univerzita v Žiline je jednou z najlepších technických univerzít na Slovensku. V oblasti spolupráce vo vzdelávaní a vedy spolupracuje s viac než 150-timi univerzitami po celom svete. Medzi tie najvýznamnejšie sa radí partnerstvo s Kalifornskou univerzitou v Berkeley (UC Berkeley). Zmluva medzi americkou a slovenskou univerzitou je najmä o strategickom partnerstve v technologických oblastiach so zameraním na inteligentné dopravné systémy. Vďaka tomuto partnerstvu má Žilinská univerzita v Žiline zároveň prístup k rôznym výskumom v Kalifornii, kde sa nachádzajú inovačné centrá popredných svetových firiem aj v oblastiach inteligentných dopravných systémov.

Štúdium a výskum na tamojšej vysokej škole sú úzko prepojené s praxou. Univerzita aktívne spolupracuje s poprednými slovenskými a medzinárodnými spoločnosťami, akými sú napríklad Schaeffler, Kia Slovakia, Onsemi, Železnice Slovenskej republiky či Scheidt and Bachmann.

Na Katedre železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov sa od minulého mesiaca môžu pochváliť jedinečným dopravným laboratóriom. Nachádza sa v ňom modelové koľajisko rozchodu H0. V dopravnom laboratóriu sú použité 3 typy traťových zabezpečovacích zariadení (reléový poloautomatický blok, automatické hradlo, automatický blok) a 6 typov staničných zabezpečovacích zariadení. Na staničných a traťových zabezpečovacích zariadeniach je možné simulovať okrem prevádzky za bežných podmienok poruchové stavy, prípadne nehody. Toto laboratórium je prínosné napríklad pri školeniach zamestnancov manažéra infraštruktúry či pre realizáciu výskumných úloh. Laboratórium bolo financované aj z finančných zdrojov rezortu školstva.

„Rozkvet univerzity nachádzajúcej sa v metropole severozápadného Slovenska je citeľný už pri príchode do jej kampusu. Ten ponúka mnoho možností pre študentov, pedagógov a všetkých ostatných, ktorí prichádzajú do areálu vysokej školy. Prepojenie technickej výučby a praxe je ukážkové. Aj naša návšteva bola spojená nielen s prehliadkou vysokej školy a diskusiou s jej predstaviteľmi, ale aj s návštevou jednej z partnerskej spoločnosti univerzity – Kia Slovakia,“ uviedol štátny tajomník Róbert Zsembera. Dodal, že snahou vedenia univerzity nie je len zlepšovať študijné podmienky pre svoje študentky a študentov, ale vytvárať taktiež atraktívnu infraštruktúru.

Žilinská univerzita v Žiline sa dlhodobo snaží o úzku spoluprácu s praxou, čo prináša ovocie nielen v množstve spoločných výskumných projektov, ale hlavne v narastajúcom záujme o našich absolventov. Jednou z významných nových aktivít v tejto oblasti je otvorenie Zážitkového centra vedy a techniky - Motio, realizovaného v spolupráci s Nadáciou KIA. Centrum je jedným z krokov, ktorým sa snažíme priblížiť deťom a mladým ľuďom technické poznatky a posilniť ich záujem o štúdium technicky orientovaných odborov,“ uviedol rektor  Ján Čelko. Dodal, že univerzita sa tiež snaží o vytvorenie športového zázemia pre študentov, a to nielen ich univerzity, ale aj žiakov a študentov zo Žiliny: „K športoviskám univerzity pribudol minulý rok atletický štadión medzinárodných parametrov a momentálne je vo výstavbe športová hala,“ uzavrel Ján Čelko.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky