Riešenie domácich úloh a testov na portáli Planéta vedomostí žiakmi

Popis služby: Služba umožňuje žiakom elektronickou formou riešiť domáce úlohy a testy.

Komu je služba určená: Občanom (žiakom).

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na vzdelávacie účely, konkrétne na overenie nadobudnutých vedomostí.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá používať v digitálnej forme pomocou osobného počítača v škole alebo v domácom prostredí.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na používanie služby potrebuje žiak zadať kód úlohy a meno a priezvisko. Autentifikácia prihlasovanie sa v informačnom systéme pomocou mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby:http://planetavedomosti.iedu.sk/homework.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku