Riaditelia hodnotili pripravenosť škôl pred začiatkom školského roka

31.08.2010

     Na pôde Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa v týchto dňoch uskutočnila dvojdňová porada riaditeľov škôl a školských zariadení v jeho pôsobnosti. Na stretnutí zhodnotili a uzavreli školský rok 2009/2010 a zároveň informovali o stave a pripravenosti škôl pred začiatkom nového školského roka. Na krajskej porade sa zúčastnili predseda BSK Pavol Frešo, podpredseda BSK Ivo Nesrovnal, ako aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo a poslankyňa NR SR a členka Výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Tatiana Rosová.
     Pre Jaroslava Ivanča to bola prvá návšteva na úrovni kraja, na ktorej predstavil základné priority práce nového vedenia ministerstva. Za kľúčové označil vnesenie transparentnosti do rezortu, zníženie administratívnej a byrokratickej záťaže, ako aj implementáciu poznatkov riaditeľov a učiteľov. Zúčastnených informoval aj o tom, že ministerstvo chce zaviesť  nový systém na kúpu a distribúciu učebníc. Zámerom  ministerstva je zároveň spustenie digitalizácie učebného obsahu. „Nevylučujeme papierové učebnice, ale chceme ukázať aj väčšie možnosti v digitálnom obsahu," poznamenal Ivančo.
     Záver podujatia bol venovaný diskusii medzi štátnym tajomníkom a prítomnými riaditeľmi o čerpaní eurofondov pre BSK, o vzdelanostnej úrovni študentov, ich motivácii pokračovať v štúdiu na vysokých školách, vybavenosti škôl, nákupe nových zariadení či učebných pomôcok. Riaditelia okrem iného poukázali aj na úspechy študentov na Olympijských hrách mládeže v Singapure, kde slovenská výprava získala spolu šesť medailí a medzi ocenenými boli aj reprezentanti z BSK.


Fotogaléria

Bratislava 31. august 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku